Plan dnia

6:00 – 8:20 Zabawy dowolne, w kącikach zainteresowań. Kontakty i rozmowy indywidualne. Zabawa poranna.

8:20 – 9:00 Przygotowanie do śniadania. Czynności kształtujące nawyki higieniczne. Śniadanie.

9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne. Zabawy aranżowane przez nauczyciela, ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej.

10:00 – 10:50 Zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

10:50 – 11:20 Zabawy proponowane przez nauczyciela. Zabawy dowolne kierowane.  Zajęcia indywidualne lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym,  korekcyjnym, stymulującym.

11:20 – 12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kształtujące nawyki higieniczne. Obiad.

12:00 – 12:30 Odpoczynek. ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, słuchanie literatury dziecięcej, muzykoterapia. (Maluszki odpoczywają dłużej)

12:30 -14:20 Zabawy proponowane przez nauczyciela. Zabawy dowolne kierowane. Zajęcia indywidualne lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (na sali) dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne, w kącikach zainteresowań.

14:20 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności kształtujące nawyki higieniczne. Podwieczorek.

15:00 – 17:00 Zabawy wspierające rozwój z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Praca kompensacyjno – stymulująca. Kontakty i rozmowy indywidualne.