komunikat

UWAGA!!! REKRUTACJA o godz. 15:00 w przedszkolu zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzicu by sprawdzić swoje dziecko należy zalogować się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji. Rodzice/ Prawni opiekunowie, po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydatów do danego przedszkola, zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15.00. Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.