Uncategorized

Przedszkole od poniedziałku zamknięte. Czwartek i piątek TYLKO dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Trwa nabór do przedszkola na kolejny rok szkolny

Rodzice/opiekunowie, którzy nie odebrali z przedszkola deklaracji o kontynuacji edukacji w PM202 proszeni są o pobranie dokumentu z naszej strony, wydrukowanie jej NA JEDNEJ KARTCE, PO DWÓCH STRONACH! i dostarczenie wypełnionej do przedszkola do dnia 17.03.2020.

pobierz DEKLARACJĘ –>

Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO