komunikat

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW!


  1. DO DNIA 11.05 ( PONIEDZIAŁEK) TRWA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH. 

OD DNIA 12.05 ( WTOREK) DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ MOGŁY UCZĘSZCZAĆ DZIECI RODZICÓW/OPIEKUNÓW OBYDWOJE PRACUJĄCYCH, BEZ MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ PRACY W DOMU.
DO GRUPY BĘDZIE MOGŁO UCZĘSZCZAĆ JEDYNIE 12 DZIECI.

  1. PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU BĘDĄ MIAŁY DZIECI:
  1. PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
  2. PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH
  3. PRACOWNIKÓW HANDLU
  1. PROSIMY OKREŚLIĆ, OD KIEDY ( DATA) I W JAKICH GODZINACH BĘDZIE PLANOWO PRZEBYWAŁO DZIECKO W PRZEDSZKOLU -Z DOPISKIEM LITERY   a), b), c), JEŚLI RODZIC/OPIEKUN JEST PRACOWNIKIEM TAKOWYCH SŁUŻB.

  1. PROSIMY O PRZESŁANIE INFORMACJI ZWROTNEJ KAŻDEGO RODZICA/OPIEKUNA NA GRUPOWEGO MAILA, FACEBOOKA 
    DO DNIA 7.05 ( CZWARTKU) DO GODZ. 20.00
  1. W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO BYĆ UWZGLĘDNIONE PRZY ZAPISIE W OKRESIE PANDEMII.