Kadra

Najważniejsze dla nas jest dobro dziecka, u którego wzmacniamy poczucie własnej wartości, przygotowujemy Je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szanse rozwoju na miarę Jego możliwości i wrażliwości. Chcemy wychować dziecko o bogatej wyobraźni twórczej, otwarte na innych ludzi, wrażliwe, zdolne do ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły innych osób oraz gotowe do samodzielnego poszukiwania nowych rozwiązań.

Nasza współpraca z rodzicami oparta jest na wzajemnym zaufaniu. Respektujemy prawa dziecka zaspokajając tym samym oczekiwania rodziców. Organizujemy warsztaty integracyjne, spotkania z rodzicami, zajęcia otwarte w ciągu całego roku, przyczynia się do tworzenia sprzyjającego klimatu współpracy, tak aby Rodzice czuli się partnerami przedszkola.

dyrektor
Dorota Cieślińska

wicedyrektor
Mirosława Wywijas

 

nauczyciele
Aleksandra Ogrodowczyk
Dorota Roszczyk
Lidia  Grzelak
Monika Szuwara
Ewa Dolny
Anna Biereżnoj
Karolina Krawczyk
Katarzyna Palla
Martyna Pawłowska
Daria Smulska
Piotr Bławat
Karolina Kubacka
Aleksandra Zamojska- Kinas
Agnieszka Płoszajska
Jolanta Zych
Katarzyna Podleś
Marta Rossa-Rybczyńska
Agnieszka Musiał
Aleksandra