komunikat

nowy rok 2020/2021

Już niebawem – 01.09.2020 zaczynamy nowy rok przedszkolny 🙂
Przedszkole będzie czynne od godziny 6:00 do 17:00.
Pracujemy w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się dokładnie z informacjami podanymi tutaj:

● Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore nie zostanie przyjęte tego dnia do przedszkola – chore czyli mające objawy chorobowe – katar, kaszel, temperaturę

Przypominamy, że chore, czy chociażby przeziębione dzieci, z objawami choroby, przyprowadzone do przedszkola, stanowią zagrożenie dla pozostałych dzieci, których rodzice mają prawo oczekiwać, że w przedszkolu ich zdrowiu nic nie zagraża.

●Buty i odzież dziecka należy umieścić w przynoszonych codziennie nowych foliowych workach lub reklamówkach.

●Na teren placówki dzieci nie wnoszą ze sobą zabawek i żadnych przedmiotów z domu.

●Wszyscy dorośli wchodzący do placówki muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej

●Jednocześnie w każdym z 3 pomieszczeń szatni może przebywać jednocześnie 2 rodziców/opiekunów z dzieckiem z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m​2​.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

●Jeśli już od 1 września dziecko będzie odbierane przez osoby inne niż rodzice/ opiekunowie prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia odbioru dziecka i przekazanie pracownikowi przedszkola.
(takie oświadczenia będą konieczne dla każdego dziecka, –> dla każdej osoby (oprócz rodziców), która będzie odbierała dziecko)
– prosimy o przygotowanie oświadczeń i umieszczenie ich w odpowiednim grupowym! pudełku na dokumenty.
(pudełka są przygotowane w szatni – każda grupa ma swoje pudełko)
– – Do tych pudełek prosimy też o “wrzucenie” wszelkich zaległych dokumentów rekrutacyjnych.

●Po wejściu do szatni, pracownik przedszkola będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała dziecku, po uprzedniej, wyrażonej zgodzie przez rodziców w dostarczonym oświadczeniu.

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczeń i przekazanie pracownikowi przedszkola