NASZE PROJEKTY

W tym roku 2019/2020 angażujemy się w Projekt edukacji regionalnej “Dziecko aktywnym mieszkańcem Małej Ojczyzny”. Będzie on realizowany w grupie dzieci 6-letnich (Koty) i 4-letnich (Kameleony). Szeroko rozumiana tematyka obejmować będzie m.in. poszerzenie wiedzy na temat własnego miasta, a w szczególności dzielnicy, w której znajduje się przedszkole poprzez różnorodne działania, m.in. wycieczki, konkursy. Projekt będzie realizowany we współpracy z innymi przedszkolami z dzielnicy Bałuty oraz ŁCDNiKP. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych w ubiegłym roku szkolnym. Celem projektu z zakresu edukacji regionalnej “Dziecko aktywnym mieszkańcem małej ojczyzny” jest: zapoznanie dzieci ze specyfiką i walorami dzielnicy, w której mieszkają; kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości regionalnej; kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec dóbr materialnych, przyrodniczych i kulturowych swojego miasta.

Kasztanobranie

Mamo, Tato wolę wodę.

Projekty, w których bierzemy udział

ZIELONA FLAGA

Nasze przedszkole od lat prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska i uzyskaliśmy certyfikat ZIELONEJ FLAGI. Jest to Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny przyznawany placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Celem tego projektu jest m.in. wzrost świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za środowisko.

 

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ – projekcie WFOSiGW

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków WFOSiGW w Łodzi  rok 2015/2016 www.zainwestujwekologie.pl
WSPÓŁPRACUJEMY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

W roku szkolnym (2015/2016) wzięliśmy udział w konkursie
pt: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” organizowanym przez WFOŚiGW w Łodzi.

Nasze przedszkole otrzymało dotację z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Łodzi na realizację Projektu pn.: „Śladami zwierząt – od dinozaura do pszczoły – edukacja ekologiczna
w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi ”. Wartość ogólna zadania 24 980,00zł.
Forma dofinansowania – DOTACJA w wysokości 19980,00zł. i 5000,00 wkładu własnego ze środków Rady Rodziców obejmuje dofinansowanie do:
Wycieczek:
– Lipka, Kołacinek, Las Łagiewnicki, Warsztatów ekologicznych: stacjonarnych:
– warsztat edukacyjny „Co słychać na wiejskim podwórku?” oraz warsztaty plastyczne „W świecie zwierząt”
Zakupu nagród na konkursy wzbogacające wiedzę przyrodniczą:
– Konkursy międzyszkolny i miedzyprzedszkolny plastyczno-techniczny: „ Kolorowe karmniki”, „Cudaki zwierzaki”
– Konkursy: Recytatorski ( rodzinny) – „Zwierzęce rymowanki” oraz fotograficzny (rodzinny) – „Moje ulubione zwierzątko”
– Festiwale: Festiwal Teatrów „Dorośli- Dzieciom” oraz Festiwal „Eko piosenka i eko moda”
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji w/w. zadania w tym zestawu sprzętu audio wizualnego w części współfinansowanego przez Radę Rodziców
– Termin zakończenia realizacji zadania – 30 czerwca 2016r.