komunikat

nabór do przedszkola 2020/2021

UWAGA!!! Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku ze stanem epidemicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli –> informacje ze strony Urzędu Miasta Łódź –> https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi z dnia 20.04.2020 r o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 Podstawa prawna: art. 153 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r poz. 1148 ze zm.)
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.
Liczba wolnych miejsc wynosi: 86
Zgodnie z art. 153 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 159 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

załączniki do pobrania:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021

 Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie* wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r. do godz. 15.00  od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r. do godz. 15.00  
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
od 04.05.2020 r. do 19.05.2020 r. (godz.15.00)od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r. (godz. 15.00)
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.  
27.05.2020 r. godz. 15.0014.08.2020 r. godz. 15.00
4.Potwierdzenie* przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 27.05.2020 r. do 29.05.2020 r. do godz. 15.00od 17.08.2020 r. do 19.08.2020 r. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.05.06.2020 r. godz. 15.0021.08.2020 r. godz. 15.00

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami oraz czynności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.