Uncategorized

Od 12.05. do 15.05. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu są zawieszone. W tych dniach przedszkole jest zamknięte. OD 18.05. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA PLACÓWKI.

Przedszkole, jeśli będzie otwarte, przyjmować będzie dzieci, którym rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki. Przedszkole będzie miało zmienione godziny pracy od 6:00 do 16:30.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z dwoma dokumentami. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przekazać pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

DOKUMENTY: