Uncategorized

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202 informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu, w związku z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w odniesieniu do braku możliwości organizacji zajęć zgodnych z reżimem sanitarnym od dnia 16-11-2020 r. do 20-11-2020 r.