komunikat

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202 informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu, w związku z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w odniesieniu do braku możliwości organizacji zajęć zgodnych z reżimem sanitarnym od dnia 06-11-2020 r. do 13-11-2020 r. W związku z pozytywnym wynikiem testu w kierunku obecności koronawirusa SARS- CoV-2 u pracownika przedszkola, prosimy o poddanie dzieci nadzorowi epidemiologicznemu do dnia 09-11-2020 r., pozostawienie dzieci w domu i obserwację ich stanu zdrowia.