komunikat

Liczba wolnych miejsc

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi

z dnia 23.03.2021 r

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna: art. 153 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie
1 kwietnia 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.


Liczba wolnych miejsc wynosi: 71


Zgodnie z art. 153 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania
rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 174 rodziców
dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Łódź, 23 marca 2021 r. Dorota Cieślińska

komunikat

NABÓR 2021/2022

Rodzicu zapoznaj się z zasadami rekrutacji na nowy rok przedszkolny

Wypełnianie deklaracji o kontynuacji od 18-03-2021 r. do 25-03-2021r.  (środa godziny poranne!!!) UWAGA! PILNE! WAŻNE!


Należy drukować deklarację o kontynuacji dwustronnie,
wypełnić i wrzucać do skrzynek grupowych.
Kto nie ma możliwości wydrukowania deklaracji,
może ją pobrać u dyrektora przedszkola.

komunikat

KONKURS KONKURS

Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursie
Konkurs w “bezpiecznej formie”
Prosimy zapoznajcie się z Regulaminem konkursu na NAJLEPSZĄ POTRAWĘ SMACZNĄ i ZDROWĄ pdf do pobrania poniżej

wyniki ogłoszone – GRATULUJEMY –> w galerii zdjęcia

komunikat

nowy rok 2020/2021

Już niebawem – 01.09.2020 zaczynamy nowy rok przedszkolny 🙂
Przedszkole będzie czynne od godziny 6:00 do 17:00.
Pracujemy w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się dokładnie z informacjami podanymi tutaj:

● Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore nie zostanie przyjęte tego dnia do przedszkola – chore czyli mające objawy chorobowe – katar, kaszel, temperaturę

Przypominamy, że chore, czy chociażby przeziębione dzieci, z objawami choroby, przyprowadzone do przedszkola, stanowią zagrożenie dla pozostałych dzieci, których rodzice mają prawo oczekiwać, że w przedszkolu ich zdrowiu nic nie zagraża.

●Buty i odzież dziecka należy umieścić w przynoszonych codziennie nowych foliowych workach lub reklamówkach.

●Na teren placówki dzieci nie wnoszą ze sobą zabawek i żadnych przedmiotów z domu.

●Wszyscy dorośli wchodzący do placówki muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej

●Jednocześnie w każdym z 3 pomieszczeń szatni może przebywać jednocześnie 2 rodziców/opiekunów z dzieckiem z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m​2​.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

●Jeśli już od 1 września dziecko będzie odbierane przez osoby inne niż rodzice/ opiekunowie prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia odbioru dziecka i przekazanie pracownikowi przedszkola.
(takie oświadczenia będą konieczne dla każdego dziecka, –> dla każdej osoby (oprócz rodziców), która będzie odbierała dziecko)
– prosimy o przygotowanie oświadczeń i umieszczenie ich w odpowiednim grupowym! pudełku na dokumenty.
(pudełka są przygotowane w szatni – każda grupa ma swoje pudełko)
– – Do tych pudełek prosimy też o “wrzucenie” wszelkich zaległych dokumentów rekrutacyjnych.

●Po wejściu do szatni, pracownik przedszkola będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała dziecku, po uprzedniej, wyrażonej zgodzie przez rodziców w dostarczonym oświadczeniu.

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczeń i przekazanie pracownikowi przedszkola