komunikat

KONKURS KONKURS

Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursie
Konkurs w „bezpiecznej formie”
Prosimy zapoznajcie się z Regulaminem konkursu na NAJLEPSZĄ POTRAWĘ SMACZNĄ i ZDROWĄ pdf do pobrania poniżej

komunikat

nowy rok 2020/2021

Już niebawem – 01.09.2020 zaczynamy nowy rok przedszkolny 🙂
Przedszkole będzie czynne od godziny 6:00 do 17:00.
Pracujemy w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się dokładnie z informacjami podanymi tutaj:

● Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore nie zostanie przyjęte tego dnia do przedszkola – chore czyli mające objawy chorobowe – katar, kaszel, temperaturę

Przypominamy, że chore, czy chociażby przeziębione dzieci, z objawami choroby, przyprowadzone do przedszkola, stanowią zagrożenie dla pozostałych dzieci, których rodzice mają prawo oczekiwać, że w przedszkolu ich zdrowiu nic nie zagraża.

●Buty i odzież dziecka należy umieścić w przynoszonych codziennie nowych foliowych workach lub reklamówkach.

●Na teren placówki dzieci nie wnoszą ze sobą zabawek i żadnych przedmiotów z domu.

●Wszyscy dorośli wchodzący do placówki muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej

●Jednocześnie w każdym z 3 pomieszczeń szatni może przebywać jednocześnie 2 rodziców/opiekunów z dzieckiem z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m​2​.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

●Jeśli już od 1 września dziecko będzie odbierane przez osoby inne niż rodzice/ opiekunowie prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia odbioru dziecka i przekazanie pracownikowi przedszkola.
(takie oświadczenia będą konieczne dla każdego dziecka, –> dla każdej osoby (oprócz rodziców), która będzie odbierała dziecko)
– prosimy o przygotowanie oświadczeń i umieszczenie ich w odpowiednim grupowym! pudełku na dokumenty.
(pudełka są przygotowane w szatni – każda grupa ma swoje pudełko)
– – Do tych pudełek prosimy też o „wrzucenie” wszelkich zaległych dokumentów rekrutacyjnych.

●Po wejściu do szatni, pracownik przedszkola będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała dziecku, po uprzedniej, wyrażonej zgodzie przez rodziców w dostarczonym oświadczeniu.

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczeń i przekazanie pracownikowi przedszkola

komunikat

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW!


  1. DO DNIA 11.05 ( PONIEDZIAŁEK) TRWA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH. 

OD DNIA 12.05 ( WTOREK) DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ MOGŁY UCZĘSZCZAĆ DZIECI RODZICÓW/OPIEKUNÓW OBYDWOJE PRACUJĄCYCH, BEZ MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ PRACY W DOMU.
DO GRUPY BĘDZIE MOGŁO UCZĘSZCZAĆ JEDYNIE 12 DZIECI.

  1. PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU BĘDĄ MIAŁY DZIECI:
  1. PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
  2. PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH
  3. PRACOWNIKÓW HANDLU
  1. PROSIMY OKREŚLIĆ, OD KIEDY ( DATA) I W JAKICH GODZINACH BĘDZIE PLANOWO PRZEBYWAŁO DZIECKO W PRZEDSZKOLU -Z DOPISKIEM LITERY   a), b), c), JEŚLI RODZIC/OPIEKUN JEST PRACOWNIKIEM TAKOWYCH SŁUŻB.

  1. PROSIMY O PRZESŁANIE INFORMACJI ZWROTNEJ KAŻDEGO RODZICA/OPIEKUNA NA GRUPOWEGO MAILA, FACEBOOKA 
    DO DNIA 7.05 ( CZWARTKU) DO GODZ. 20.00
  1. W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO BYĆ UWZGLĘDNIONE PRZY ZAPISIE W OKRESIE PANDEMII.

komunikat

nabór do przedszkola 2020/2021

UWAGA!!! Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku ze stanem epidemicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli –> informacje ze strony Urzędu Miasta Łódź –> https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi z dnia 20.04.2020 r o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 Podstawa prawna: art. 153 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r poz. 1148 ze zm.)
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.
Liczba wolnych miejsc wynosi: 86
Zgodnie z art. 153 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 159 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

załączniki do pobrania:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021

 Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie* wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r. do godz. 15.00  od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r. do godz. 15.00  
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
od 04.05.2020 r. do 19.05.2020 r. (godz.15.00)od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r. (godz. 15.00)
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.  
27.05.2020 r. godz. 15.0014.08.2020 r. godz. 15.00
4.Potwierdzenie* przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 27.05.2020 r. do 29.05.2020 r. do godz. 15.00od 17.08.2020 r. do 19.08.2020 r. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.05.06.2020 r. godz. 15.0021.08.2020 r. godz. 15.00

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami oraz czynności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

komunikat

KWARANTANNA

Drodzy Rodzice wszelkie materiały do realizacji Podstawy Programowej
są przekazywane różnymi drogami komunikacji internetowej (e-mail, fb,…)
W razie jakichkolwiek pytań kontaktujcie się z nauczycielami grupy.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkim ZDROWIA i cierpliwości 🙂
Załoga 202 w gotowości!!!