komunikat

Liczba wolnych miejsc

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi

z dnia 23.03.2021 r

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna: art. 153 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie
1 kwietnia 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.


Liczba wolnych miejsc wynosi: 71


Zgodnie z art. 153 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania
rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 174 rodziców
dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Łódź, 23 marca 2021 r. Dorota Cieślińska

komunikat

NABÓR 2021/2022

Rodzicu zapoznaj się z zasadami rekrutacji na nowy rok przedszkolny

Wypełnianie deklaracji o kontynuacji od 18-03-2021 r. do 25-03-2021r.  (środa godziny poranne!!!) UWAGA! PILNE! WAŻNE!


Należy drukować deklarację o kontynuacji dwustronnie,
wypełnić i wrzucać do skrzynek grupowych.
Kto nie ma możliwości wydrukowania deklaracji,
może ją pobrać u dyrektora przedszkola.